hyzerme | Strengthen Yourself with Effective and Precise HIFU Energy

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ของ ilooda
เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ ilooda อาจมีการใช้ “คุกกี้” ซึ่งคุกกี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ ilooda ได้ สามารถบอกเราได้ว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม ช่วยเราวัดประสิทธิภาพของการค้นหาเว็บ และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เราเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการสื่อสารและผลิตภัณฑ์ของ ilooda

เนื่องจากผู้ใช้บางคนไม่ต้องการใช้คุกกี้ ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จึงสามารถใช้การปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ได้ ในเบราว์เซอร์บางตัวผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่อจัดการคุกกี้ตามไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปกป้องและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างใกล้ชิด กล่าวคือ อนุญาตให้ผู้ใช้ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้จากทุกไซต์ แต่เฉพาะจากไซต์ที่เชื่อถือได้ของผู้ใช้เท่านั้น

ผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ดำเนินการให้มีหน้าช่วยเหลือสำหรับการจัดการคุกกี้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง

 


สำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ โปรดตรวจสอบคู่มือจากผู้ให้บริการ
 

คุกกี้เว็บไซต์ที่จำเป็น
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการช่วยให้คุณใช้บริการที่มีให้ในเว็บไซต์ ilooda และใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยที่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบเนื้อหาเว็บไซต์ให้กับคุณ คุณจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ ilooda เช่น ข้อมูลหน้าที่มีการเข้าชมบ่อยที่สุดของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ilooda และยังช่วยให้คุณค้นหาในเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะถูกรวบรวมและไม่ระบุชื่อ หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่ามีคนเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพของคุกกี้ได้


คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน
คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ ilooda เพื่อจดจำตัวเลือกที่คุณทำในขณะค้นหา และยังช่วยให้เราจดจำการตั้งค่าอื่นๆ เช่น ขนาดตัวอักษร แบบอักษร และอื่นๆ องค์ประกอบที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะไม่ระบุตัวตนของคุณ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ ilooda

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

영문 웹사이트 >

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.