hyzerme | Strengthen Yourself with Effective and Precise HIFU Energy

ติดต่อเรา

ปากีสถานยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ilooda (ในที่นี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวตาม "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของผู้ใช้ และจัดการกับข้อข้องใจของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันข้อมูลลูกค้าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในทุกขั้นตอนในขณะที่จัดการข้อมูลเหล่านี้ บริษัทจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ของเราในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 1. ขั้นตอนการยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีขั้นตอนแยกต่างหากสำหรับคุณในการคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" หรือ "ฉันไม่เห็นด้วย" เกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งหากคุณคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" จะถือว่า คุณได้ตกลงให้บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยจะต้องขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตอนแรก

1. Name, email, phone number, mobile phone number: to reply regarding any inquiries, give notifications, confirm, establish active communication channel for customer services, prevent fraudulent use, identify frequency of visits, check personal identification for membership service, provide information on promotions and opportunities for participation of event, identify frequency of visit or to obtain statistics on the member’s use of services.

2. ที่อยู่: เพื่อรักษาความปลอดภัยในการแจกของรางวัลข้อมูลการจัดส่งและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ


ข้อ 3 การส่งข้อมูลโฆษณา


1. บริษัทไม่ส่งข้อมูลทางการค้าใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร ต่อการปฏิเสธอย่างชัดแจ้งของคุณในการรับอีเมล

2. บริษัทแจ้งให้คุณทราบและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านสื่อการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล โทรศัพท์มือถือและ SMS ในกรณีดังกล่าว เราปฏิบัติตามรายการและวิธีการระบุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อส่งข้อมูลทางการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกำไรผ่านอีเมล เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้มาตรการที่จำเป็นในส่วนการตอบกลับของอีเมลเพื่อให้คุณรับรู้ได้ง่าย

ข้อ 4. ขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาส่วนใหญ่ของเราได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องลงทะเบียน หากคุณต้องการใช้บริการสมาชิกของบริษัท คุณต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

1. Items of Personal Information Collection: name, e-mail, phone number, mobile phone number

SMS receipt consent, service usage history, visit logs, recipient information (name, phone number, address, e-mail)

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: ใช้กระดานสอบถามในหน้าหลักและอื่นๆ

Article 5. Period of Retaining and Utilizing Personal Information

The Company dispose the personal information without delay once the purpose of its collection and use has been attained.

However, the following information is stored for specified period by the reason as follows:

-Items retained: name, e-mail, phone number, mobile phone number
-Basis of retainment: prevention of fraudulent use of rogue members
-period of retainment: one month

According to the provisions of the relevant laws, if necessary, the Company retains the member information for a certain period of time specified by the relevant statutes as follows:

Records on processing of consumers’ complaints or disputes: three years (Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce)

ข้อ 6 ขั้นตอนและวิธีการในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

In principle, the Company dispose the information without delay once the purpose of process of personal information is attained. The dispose procedure and method are as follows.

Dispose procedure

The information that you provide for sign-up is moved to a separate database (a separate file box for papers) after the information is used for the intended purpose, stored for certain period of time for reasons of information protection under internal policy and relevant legislation and destroyed. The information transferred to a separate database is not used for any other purpose than being retained unless specified by law.

Disposal period: personal information of the Users shall be disposed within the 5 days since the expiration date of the retention period, and in the case where the personal information is no longer necessary, such as fulfillment of purpose of personal information processing, discontinuation of relevant services or closure of business, etc., personal information is destroyed within the 5 days since the day when such information becomes of no use.

- Dispose method The personal information stored in files is deleted in technical ways that prevent any recovery of the record.


Article 7. Securing Safety of Personal Information

Under safety article 29 of Personal Information Protection Act, the Company takes measures to secure safety as follows.

1. Minimization and education of the person in charge of personal information management

The Company is implementing measures to manage personal information by designating and minimizing personnel handling personnel.

2. Encryption of personal information

Personal information of User is encrypted and stored; and the Company also uses separate security features, such asencryption when storing and delivering for important data.

Article 8. Response of the Person in Charge of Personal Information Protection

The Company does its best to make sure customers can safely use its service. The person in charge of customers’ personal information is as follows. The person in charge will respond quickly and sincerely to any personal information related inquiries.

Person in charge of personal information
Name: Jin-Hyun Lee
Position:
e-mail: ilooda@ilooda.com
Telephone:The information subject may inquire about all personal information protection related matters, complaint handling, damage relief, etc. that occurred using the Company’s service to the person in charge of personal information protection and department in charge

ข้อที่ 9 ขั้นตอนตอบกลับและการจัดการข้อร้องเรียน

The Company values the customers’ opinions and believe that customers have rights to receive sincere response to their inquiries. The Company operates customer service center for active communication with the customers.

Real-time counseling and phone call counseling are available only during the business hour. In the case of counseling through e-mail or post, we will return the response within 24 hours after receiving it. However, if inquiries are received after the working hours or during the weekends and holidays, it will be processed next day.

The Company takes the following measures on misused personal information.

1. If the Company finds that User signed up by abusing other’s personal information, the Company will take necessary measure such as service discontinuation and the account deletion for the ID in concern.

2. If User notices one’s personal information abuse and requests for discontinuation of service use or account deletion for the ID in concern the Company will immediately take the measure.

If you need other personal information related consultation, you can also contact KISA PRIVACY center, Supreme Prosecutors’ Office Cybercrime Investigation Department, and Korean National Police Agency cyber terror response center.

KISA PRIVACY center (http://www.118.or.kr) Supreme Prosecutors’ Office Cybercrime Investigation Department (http://icic.sppo.go.kr) Korean National Police Agency cyber terror response center (http://www.police.go.kr/ctrc/ctrc_main.htm)


HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

영문 웹사이트 >

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.

HyzerMe logo
하이저미 인터내셔날 웹사이트로 이동합니다.

해당 사이트는 해외 고객만을 위한 컨텐츠로 구성되어 있으며,
대한민국의 의료기기 광고 심의 및 규제를 받는
컨텐츠와 그 내용이 상이할 수 있습니다.